banner
banner
banner
banner
banner
banner

Tiếng Anh giao tiếp quốc tế

 • Phát triển kỹ năng phát âm tiếng Anh
 • Cơ hội thực hành tiếng Anh hằng ngày
 • Giao tiếp về gia đình, thể thao, công việc và giáo dục 
 • Sử dụng các giáo trình cập nhật nhất
 • Học tập trong phòng đa phương tiện và thư viện hiện đại 

Tiếng Anh học thuật

 • Phát triển các kỹ năng ngôn ngữ học thuật cho học viên
 • Xây dựng các kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết
 • Phát triển các kỹ năng học tiếng Anh
 • Dành cho ứng viên học bổng và du học
 • Trung tâm khảo thí IELTS quốc tế

Tiếng Anh chuyên ngành

 • Tiếng Anh chuyên ngành
 • TIếng Anh giao tiếp thương mại quốc tế
 • TIếng Anh du lịch và khách sạn ( hướng dẫn viên, lễ tân, vv)
 • TIếng Anh tài chính và ngân hàng
 • TIếng Anh ngành công nghệ thông tin

LUYỆN THI IELTS

 • Phát triển kỹ năng ngôn ngữ và học thuật
 • Xây dựng kỹ năng ở tất cả các học phần Nghe, Nói, Đọc và Viết
 • Phát triển năng lực học tiếng Anh
 • Dành cho ứng viên học bổng và sinh viên du học
 • UD-UQ ELI là trung tâm khảo thí IELTS quốc tế

Tiếng Anh doanh nghiệp

 • Phát triển kỹ năng ngôn ngữ và giao tiếp trong chuyên ngành
 • Xây dựng nền tảng các kỹ năng ngôn ngữ Nghe Nói Đọc Viết
 • Phát triển kỹ năng học tiếng Anh
 • Dành cho doanh nghiệp

ILDTM

 • Mở rộng kiến thức và nâng cao nhận thức về nguyên tắc quản lý có liên quan và thực tiễn
 • Phát triển kỹ năng quản lý thông qua việc áp dụng các kiến thức và nhận thức này vào quản lý giáo dục ngoại ngữ
 • Chứng minh tính ứng dụng của các kỹ năng này vào thực tế quản lý giáo dục
university-danang-logo_university-queensland-logo_university-cambridge-logo_neas-logo_ielts-logo_

Tin mới nhất

LIÊN HỆ

logo

A: 158 A Le Loi, Da Nang, Viet Nam
P: +84 5113 849123
E: enquiries@elidanang.edu.vn